Start Learning Swahili in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Must-Know Autumn Vocabulary
26 words
Word Image
Must-Know Autumn Vocabulary
26 words
Halloween
(n)
Halloween
kunyesha
(a)
rainy
upepo
(a)
windy
Kuna upepo nje.
It's windy outside.
fulana
(n)
sweater
baridi
(a)
cool
siku tabaradi
cool day
Septemba
(n)
September
Katika mwezi wa Septemba msimu wa pukutisha huanza katika sehemu ya kaskazini mwa dunia na msimu wa chipukizi katika sehemu ya Kusini
In September, fall begins in the northern hemisphere and spring in the southern hemisphere.
Oktoba
(n)
October
Halloween huwa katika mwezi wa Oktoba 31 (thelani na moja).
Halloween falls on October 31st.
Novemba
(n)
November
Siku ya kushukuru, Alhamisi Novemba 24 (ishirini na nne)
Thanksgiving, Thursday November 24th
Disemba
(n)
December
Ijumaa, Desemba 8 (nane)
Friday, December 8th
kamasi
(n)
cold
Mimi nilishikwa na mafua.
I caught a cold.
majira ya anguko
(p)
autumn
majira ya anguko
(p)
fall
demani
(n)
autumn
demani
(n)
fall
kutoa shukran
(p)
Thanksgiving
shati la mikono mirefu
(p)
long-sleeved shirt
mboza
(n)
chestnut
ikwinosi wa msimu wa pukutisha
(p)
autumnal equinox
mboga bokoboko
(n)
pumpkin pie
msimu
(n)
season
baridi
(n)
chilly
kubadili kwa rangi ya matawi
(p)
fall foliage
jani
(n)
leaf
tawi kijani
green leaf
kurudi shuleni
(p)
back to school
kubadilika kwa msimu
(p)
change of season
0 Comments
Top