Start Learning Swahili in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Vernal Equinox Day
16 words
Word Image
Vernal Equinox Day
16 words
furaha
(n)
happy
Anafanana mwenye furaha siku hizi.
She looks happy these days.
jani
(n)
leaf
kunawiri
(n)
bloom
Mtakawa umenawiri.
The tulips have bloomed.
mti
(n)
tree
mti wa fyulisi na mafyulisi
peach tree with peaches
nyasi
(n)
grass
Mbweha wanacheza katika nyasi.
The foxes are playing in the grass.
majira ya kuchipua
(p)
spring
maua ya majira ya kuchipuka
spring flowers
wingu
(n)
cloud
mawingu nyepesi
fluffy cloud
kuwa kwa njua
(p)
sunny
Hali ya anga leo ni jua na mawingu hapa na pale.
Today's weather is sunny with occasional clouds.
kunyesha
(a)
rainy
mvua
(n)
rain
Mvua unanyesha barabarani.
The rain is falling on the street.
upepo
(a)
windy
Kuna upepo nje.
It's windy outside.
jua
(n)
sun
Jua la mchana.
midday sun
Machi
(n)
March
Machi ndipo mnapoanza msimu wa chipukizi katika sehemu ya Kaskazini mwa dunia na msimu wa pukutisha katika sehemu ya Kusini
March marks the start of Spring in the northen hemisphere and fall in the southern hemisphere.
kuzaliwa
(p)
be born
Nilizaliwa mwaka wa 1980.
I was born in 1980.
mandari
(n)
picnic
nyesha
(v)
rain
0 Comments
Top