Start Learning Swahili in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Common Ways to Say Hello
15 words
Word Image
Common Ways to Say Hello
15 words
Habari za asubuhi.
(e)
Good morning.
Habari za mchana.
(e)
Good afternoon.
Habari za jioni.
(e)
Good evening.
U hali gani?
(e)
How are you?
Umeshindaje?
(e)
How have you been?
Kuna nini?
(e)
What's up?
Siku nyingi sijakuona.
(e)
Long time no see.
Ni vizuri kukuona tena.
(s)
It's nice to see you again.
Kila kitu kiko vipi?
(s)
How's everything?
Jambo!
(s)
Hello!
Yo!
(s)
Yo!
Siku yako imekuaje?
(s)
How's your day?
Hey!
(n)
Hey!
Ni vyema kukutana na wewe.
(s)
It's nice to meet you.
Unaendelea aje?
(s)
How's it going?
0 Comments
Top