Start Learning Swahili in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up with Facebook
Vocabulary Lists Feeling Sad? Learn The Top 21 Words For Negative Emotions

Feeling Sad? Learn The Top 21 Words For Negative Emotions

Unajiskia mwenye huzuni? Jifunze maneno 21 ya juu zaidi ya hisia za kihofisha.
21 Words 1 Comment
sad
huzunika (v)
sad
Kijana aliyehuzunika amekaa peke yake.
The sad teenager is sitting alone.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
angry
kasirika (v)
angry
Meneja alikasirika.
The manager got angry.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
upset
udhika (adj)
upset
Mwanamume ameudhika kwa kuwa anakazi nyingi unayosalia.
The man is upset, as he has a lot of work remaining.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
lonely
mpweke (n)
lonely
pekee na kuwa na upweke
alone and lonely
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
nervous
kadirifu (adj)
nervous
bored
hinikiza (n)
bored
Baba aliyehinikiza yu tayari kurudi nyumbani.
The bored father is ready to go home.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
silly
-jinga (adj)
silly
frustrated
changanyikiwa
frustrated
hurt
kuumiza (v)
hurt
suspicious
kuwa na shaka (adj)
suspicious
miserable
hofu (adj)
miserable
disgusted
kuchukizwa (adj)
disgusted
gloomy
huzunika (adj)
gloomy
discouraged
kukata tamaa (adj)
discouraged
exhausted
kuchoka (adj)
exhausted
confused
kuchanganyikiwa (adj)
confused
disappointed
kuangushwa (adj)
disappointed
terrible
baya sana (adj)
terrible
frightened
ogopesha (adj)
frightened
shocked
shtushwa (adj)
shocked
annoyed
kasirika (adj)
annoyed
None of our words match your filter
1 Comment
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

Friday at 3:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hey Listeners! What word would you add? Leave a comment below!