Start Learning Swahili in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Fourth of July in the United States
21 words
Word Image
Fourth of July in the United States
21 words
nyeupe
(a)
white
Raba zenyewe ni nyekundu, nyeupe na jivu vikiwa na vitani nyeupe na soli nyeusi.
The sneakers are red, white, and gray with white laces and black soles.
nyekundu
(a)
red
waridi mwekundu wenye shina ndefu
long stem red rose
bluu
(n)
blue
rangi ya bluu
color blue
kutia sahihi
(v)
sign
Simama unapoona alama ya kusimama.
Stop when you see the stop sign.
Marekani
(p)
United States of America
dira ya Amerika
map of the United States of America
mandari
(n)
picnic
fataki
(n)
firework
uhuru
(n)
independence
Sikukuu ya Uhuru
(n)
Independence Day
Filadelfia
(n)
Philadelphia
bendera
(n)
flag
Tangazo la Uhuru
(p)
Declaration of Independence
Thomas Jefferson
(n)
Thomas Jefferson
majivuno
(n)
pride
wimbo wa taifa
(n)
national anthem
Julai nne
(p)
July 4th
uhuru
(n)
freedom
nyama choma
(n)
barbeque
Mapinduzi ya Amerika
(n)
American Revolution
1776
(n)
1776
gwaride
(n)
parade
0 Comments
Top