Start Learning Swahili in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Gone Fishing: Words & Phrases for the Complete Angler
19 words
Word Image
Gone Fishing: Words & Phrases for the Complete Angler
19 words
jaketi ya uhai
(p)
life jacket
jaketi la uhai la rangi chungwa.
orange lifejacket
vua samaki
(v)
fish
Wakati wa kiangazi sisi huvua samaki kwenye mto na ziwa nchini.
Every summer we fish for trout in rivers and lakes in the country.
wavu
(n)
fishing net
mashua ya uvuvi
(n)
fishing boat
ugwe wa kuvulia
(n)
fishing line
kibiringo
(n)
reel
chubwi
(n)
sinker
mkuki
(n)
spear
mvuvi
(n)
angler
ndoano
(n)
fishhook
fimbo la uvuvi
(n)
fishing rod
chambo
(n)
bait
kishawishi cha uvuvi
(p)
fishing lure
sanduku la uvuvi
(p)
tackle box
playa ya uvuvi
(p)
fishing plier
mkanda
(p)
fish stringer
Miwani iliyogawanyika
(p)
polarized sunglasses
boya
(n)
bobber
viatu vya mvuvi
(n)
waders
0 Comments
Top