Start Learning Swahili in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Marriage Proposal Lines

Marriage Proposal Lines

Mistari ya Swahili ya Pendekezo la Ndoa.
13 Words 1 Comment
Letโ€™s spend the rest of our lives together.
Hebu Tuishi Maisha Yetu Yote Ya Usoni Pamoja.
Letโ€™s spend the rest of our lives together.
I want to grow old with you.
Nataka kuwa mzee na wewe.
I want to grow old with you.
I can't imagine my life without you in it.
Siwezi kufikiria maisha yangu bila wewe ndani yake.
I can't imagine my life without you in it.
Having you by my side is what completes me.
Kuwa na wewe kwa upande wangu kunanikamilisha.
Having you by my side is what completes me.
Before I met you, I never realized how empty my life was.
Kabla nikutane na wewe, sikujua jinsi maisha yangu yalikuwa bure.
Before I met you, I never realized how empty my life was.
I now know that you and I are truly meant to be together.
Sasa ninajua kwamba wewe na mimi hakika tunafaa kuwa pamoja.
I now know that you and I are truly meant to be together.
I wish I could give you everything, but I hope that this ring is enough.
Ningependa kukupa kila kitu, lakini natumai ya kwamba pete hii inatosha.
I wish I could give you everything, but I hope that this ring is enough.
Will you make me the happiest man alive?
Je, wewe utanifanya mimi kuwa mwanamme mwenye furaha sana aliye hai?
Will you make me the happiest man alive?
Will you do me the honor of becoming my wife?
Je, utanifanya heshima ya kuwa mke wangu?
Will you do me the honor of becoming my wife?
I want to be with you forever.
Nataka kuwa na wewe milele.
I want to be with you forever.
You are the one I've been waiting for my whole life.
Ni wewe nimekuwa nikisubiri kwa maisha yangu yote.
You are the one I've been waiting for my whole life.
We are meant to be together.
Sisi tunafaa kuwa pamoja.
We are meant to be together.
Will you marry me?
Wewe utafunga ndoa na mimi?
Will you marry me?
None of our words match your filter
1 Comment
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

Monday at 11:47 am
Your comment is awaiting moderation.

Which of these lines did you like the most? Leave us a comment and let us know!


P.S., Be sure to check out this list of nice compliments that you can also use with the special people in your life!

https://www.swahilipod101.com/swahili-vocabulary-lists/top-15-compliments-you-always-want-to-hear