Start Learning Swahili in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up with Facebook
Vocabulary Lists Must-know Math Words and Phrases

Must-know Math Words and Phrases

Maneno na misemo ya hesabu ambayo ni lazima kujua.
20 Words 1 Comment
math
hesabu (n)
math
Somo langu nilipendalo sana katika shule ni hesabu.
My favorite subject in school is math.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
number
nambari (n)
number
Nambari 11 na 17 ni nambari ambazo hazigawiki.
The numbers 11 and 17 are both prime numbers.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
odd
isiyo gawanyika na mbili (adj)
odd
Namba 11 ni mfano wa namba isyo weza kugawiwa na mbili.
The number 11 is an example of an odd number.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
even
ni namba ya kugawanyika (adj)
even
Namba 8 ni mfano wa namba inayoweza kugawiwa na mbili.
The number 8 is an example of an even number.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
plus
alama ya kuongeza (n)
plus
Moja jumlisha moja ni mbili.
One plus one is two.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
minus
alama ya kutoa (n)
minus
Nane kutoa moja ni saba.
Eight minus one is seven.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
times
mara (n)
times
Tatu mara tatu ni tisa.
Three times three is nine.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
divide
ngawia (v)
divide
Kumi ukigawa na mbili ni tano.
Ten divided by two is five.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
equal
sawa (v)
equal
Tano ukiongeza tano ni sawa na kumi.
Five plus five equals ten.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
point
nukta (n)
point
moja nukta sufuri tatu
one point zero three
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
percent
asilimia (n)
percent
Asilimia hamsini ya kumi na mbili ni sita.
Fifty percent of twelve is six.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
remainder
salio (n)
remainder
Ukigawanya kumi na nne kwa tatu, jibu ni nne na salio ya mbili.
If you divide fourteen by three, the quotient is four with a remainder of two.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
formula
formula (n)
formula
Je, unajua fomula ya kuhesabu kiasi cha nyanja?
Do you know the formula for the volume of a sphere?
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
equation
usawazishaji (n)
equation
Mwanafunzi alitatua ikuishoni.
The student solved the equation.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
variable
alama ya kutofautiana (n)
variable
Katika hesabu, vigezo kwa kawaida huwakilishwa na herufi "x" na "y".
In math problems, the variables are usually represented by the letters "x" and "y."
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
solution
ufumbuzi (n)
solution
Kama tutarahisisha mlingayo, suluhisho ni dhahiri.
If we simplify the equation, the solution is obvious.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
function
husiana (n)
function
Alama ya uhusiano inawakilisha uhusiano kati ya vigezo mbili.
A function represents the relationship between two variables.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
calculate
fanya hesabu (v)
calculate
Je, unaweza kufanya hesabu ya gharama ya mboga?
Can you calculate the cost of the groceries?
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
fourth
nne (n)
fourth
Wakati inageuzwa kuwa sehemu, asilimia sabini na tano inakuwa robo tatu.
When converted into a fraction, seventy-five percent becomes three-fourths.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
half
nusu (n)
half
Wito wa maelezo ya upishi ulikuwa kijiko kimoja na nusu cha chai cha sukari.
The recipe called for one and a half teaspoons of sugar.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
None of our words match your filter
1 Comment
Please to leave a comment.
šŸ˜„ šŸ˜ž šŸ˜³ šŸ˜ šŸ˜’ šŸ˜Ž šŸ˜  šŸ˜† šŸ˜… šŸ˜œ šŸ˜‰ šŸ˜­ šŸ˜‡ šŸ˜“ šŸ˜® šŸ˜ˆ ā¤ļøļø šŸ‘

Monday at 3:31 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Listeners! Do you like math? What word would you add to this list? Let us know!