Start Learning Swahili in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Swahili Quotes about Love

Swahili Quotes about Love

Kunukuu Za Kiswahili Kuhusu Mapenzi.
15 Words 7 Comments
I may not be your first date, kiss, or love, but I want to be your last.
Kuna uwezekano mimi sio wa kwanza kuwa mpenzi wako, kukupa busu, ama kukupenda lakini nataka kuwa wako wa mwisho.
I may not be your first date, kiss, or love, but I want to be your last.
The best feeling is when you look at him and he is already staring.
Hisia bora kabisa ni wakati unamwangalia na yeye tayari anakuangalia.
The best feeling is when you look at him and he is already staring.
Together with you is my favorite place to be.
Pamoja na wewe ni pahala bora zaidi kwangu kuwa.
Together with you is my favorite place to be.
If I were to live my life again, I'd find you sooner.
Kama ningeishi maisha yangu tena, Ningependa kukupata upesi.
If I were to live my life again, I'd find you sooner.
I want to be your favorite hello and your hardest goodbye.
Nataka kuwa jambo lako la maana sana na kwaheri yako ambayo ni ngumu sana.
I want to be your favorite hello and your hardest goodbye.
Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world.
Kila mahali nikiangalia ninakumbushwa upendo wako. Wewe ni dunia yangu.
Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world.
Love is like the wind, you can't see it, but you can feel it.
Upendo ni kama upepo, huwezi kuona, lakini unaweza kuhisi hivyo.
Love is like the wind, you can't see it, but you can feel it.
If I know what love is, it is because of you.
Najua upendo ni nini, ni kwa sababu yako.
If I know what love is, it is because of you.
When I look at you, I see the rest of my life in front of my eyes.
Nikikuangalia wewe, naona maisha yangu yote ya usoni mbele ya macho yangu.
When I look at you, I see the rest of my life in front of my eyes.
To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved is everything.
Kupenda sio kitu. Kupendwa ni kitu. Lakini kupenda na kupendwa ni kila kitu.
To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved is everything.
I swear I couldn't love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow.
Naapa siweza kukupenda zaidi kuliko sasa na bado najua nitafanya hivyo kesho.
I swear I couldn't love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow.
I donโ€™t need paradise because I found you. I donโ€™t need dreams because I have you.
Sina haja ya mahala peponi kwa sababu nimekupata wewe. Sina haja na ndoto kwa sababu niko na wewe.
I donโ€™t need paradise because I found you. I donโ€™t need dreams because I have you.
If I did anything right in my life, it was when I gave my heart to you.
Kama kuna kitu chochote nilifanya vizuri maishani mwangu, ilikuwa ni wakati mimi nilikupea moyo wangu.
If I did anything right in my life, it was when I gave my heart to you.
I'm much more me when I'm with you.
Mimi najihisi sana wakati niko na wewe.
I'm much more me when I'm with you.
Thank you for always being my rainbow after the storm.
Asante daima kwa kuwa upinde wangu baada ya dhoruba.
Thank you for always being my rainbow after the storm.
None of our words match your filter
7 Comments
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

SwahiliPod101.comVerified
Wednesday at 9:55 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

What did you think about these quotes? Let us know in the comments!


P.S., Be sure to check out some more phrases about love in this wordlist here:

https://www.swahilipod101.com/swahili-vocabulary-lists/15-love-phrases-for-valentines-day

swahiliPod101.comVerified
Wednesday at 7:42 pm
Your comment is awaiting moderation.

Jambo Novet,


Asante kwa maneno mazuri. We are glad you are enjoying the Swahili experience and becoming more romantic for sure. ๐Ÿ˜„.


Feel free to always share your experiences.


Joshua

Team SwahiliPod101.com

Novet
Tuesday at 10:31 pm
Your comment is awaiting moderation.

Asante kwa hizo kunuuku kuhusu mapenzi, kwa sababu ni nzuri sana kwangu

SwahiliPod101.comVerified
Friday at 12:34 pm
Your comment is awaiting moderation.

Jambo Ete-kamba Amaku,


Karibu. Ndio, ni nzuri sana. Continue enjoying Swahili learning experience.


Joshua

Team Swahilipod101.com

SwahiliPod101.comVerified
Friday at 12:26 pm
Your comment is awaiting moderation.

Jambo Jan,


Karibu. We are glad you like them. Kweli ni nzuri sana. Continue enjoying the Swahili learning experience.

Joshua


Team Swahilipod101.com

Ete-kamba Amaku
Monday at 11:38 am
Your comment is awaiting moderation.

Great for wedding vows! Shukrani sana

jan
Sunday at 3:12 am
Your comment is awaiting moderation.

Hizi ni nzuri sana!! Asante sana!