Start Learning Swahili in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Survive the Zombie Apocalypse with These Top 20 Words and Phrases

Survive the Zombie Apocalypse with These Top 20 Words and Phrases

Salimika kutokana kwa sanamu ya Apokalipsi ukitumia Maneno na Misemo Hii.
20 Words 3 Comments
infection
wito (n)
infection
wito wa ngozi
skin infection
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
scary
ogopesha (adj)
scary
tazamo la kuogopesha
scary sight
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
skull
fuvu (n)
skull
hide
kujificha (v)
hide
grave
kaburi (n)
grave
corpse
maiti (n)
corpse
graveyard
kaburini (n)
graveyard
fresh water
maji safi
fresh water
apocalypse
Apolikapsi (n)
apocalypse
supernatural
isiyo ya kawaida (adj)
supernatural
goose bumps
msisimko wa nywele za ngozi (n)
goose bumps
rise from the grave
kufufuka kutoka kaburini
rise from the grave
Zombies! Run!
Sanamu! Kimbia!
Zombies! Run!
If there was a zombie attack, where would you go?
Kama kulikuwa na mashambulizi ya sanamu, ungekwenda wapi?
If there was a zombie attack, where would you go?
walking dead
kutembea kwa wafu
walking dead
food supply
usambazaji wa chakula
food supply
gruesome
kitu mbaya sana (adj)
gruesome
What's your favorite zombie movie?
Ni sanamu ipi unayoipenda sana?
What's your favorite zombie movie?
imagination
mawazo (n)
imagination
pop culture
utamaduni wa popu
pop culture
None of our words match your filter
3 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

SwahiliPod101.comVerified
Thursday at 10:04 am
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hi Listeners! What words do you need to survive the Zombie Apocalypse? Let us know!

SwahiliPod101.comVerified
Wednesday at 6:01 pm
Your comment is awaiting moderation.

Jambo tena Sandor,


The Swahili word for apocalypse is "apokalipsi"

Its therefore "kali". Feel free to ask for further clarifications.


Joshua

Team SwahiliPod101.com

Sandor
Friday at 6:59 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hello!


I found a word: "Apolikapsi".

I do not understand...

It is "Apolikapsi" or "Apokalipsi"? (...lika...) or (...kali...)

😉

Thank You. Have a nice day.


Sandor