Start Learning Swahili in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 New Year's Resolutions
10 words
Word Image
Top 10 New Year's Resolutions
10 words
Soma kwa wingi.
(s)
Read more.
Kuwa na wakati mwingi na familia.
(s)
Spend more time with family.
Kufinyaa.
(s)
Lose weight.
Weka akiba.
(s)
Save money.
Kuwacha kuvuta sigara.
(s)
Quit smoking.
Jifunze jambo jipya.
(s)
Learn something new.
Fanya zoezi kila wakati.
(s)
Exercise regularly.
Kunywa kidogo.
(s)
Drink less.
Kula kunawiri.
(s)
Eat healthy.
kujifunza Kiswahili na SwahiliPod101.com
(p)
studying Swahili with SwahiliPod101.com
0 Comments
Top