Start Learning Swahili in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Top 10 Quotes about Friendship

Top 10 Quotes about Friendship

Vinukuu kumi yenye sifa zaidi kuhusu urafiki
10 Words 5 Comments
The greatest gift of life is friendship, and I have received it.
zawadi kubwa ya maisha ni urafiki, na nimeipokea.
The greatest gift of life is friendship, and I have received it.
Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.
Kutembea na rafiki katika giza ni bora kuliko kutembea peke yako katika mwanga.
Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.
A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.
rafiki wa kweli ni yule ambaye anakuelekea wakati wengine wa duniani wanakuondokea.
A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.
Friends show their love in times of trouble, not in happiness.
Marafiki huonyesha upendo wao katika nyakati za shida, si kwa furaha.
Friends show their love in times of trouble, not in happiness.
Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.
Usitembee nyuma yangu; Siwezi kuongoza. Usitembee mbele yangu; Siwezi kufuata. Tembea tu kando yangu na uwe rafiki yangu. - Albert Camus
Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.
There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.
Hakuna kitu katika dunia hii chenye dhamana zaidi kuliko urafiki wa kweli.
There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.
A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.
Rafiki ni mtu ambaye anakupa uhuru wote uwe mwenyewe.
A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.
Friends are born, not made.
Marafiki huzaliwa, si kutengenezwa.
Friends are born, not made.
A friend is one who knows you and loves you just the same.
Rafiki ni mtu ambaye anakujua wewe na anakupenda tu vile ulivyo.
A friend is one who knows you and loves you just the same.
My best friend is the one who brings out the best in me.
Rafiki yangu ni mtu ambaye huuleta ubora wangu nje.
My best friend is the one who brings out the best in me.
None of our words match your filter
5 Comments
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

SwahiliPod101.comVerified
Friday at 6:33 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! Whatโ€™s your favorite friendship quote? Let us know in Swahili!

SwahiliPod101.comVerified
Friday at 11:34 pm
Your comment is awaiting moderation.

Jambo Balo,


Thank you for sharing your best quote.

English: A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.

Swahili: Rafiki ni mtu ambaye hukupa uhuru kamili wa kuishi kama wewe.

Continue enjoying the Swahili learning experience.


Joshua

Team Swahilipod101.com


Regards


BABLO

BALO
Sunday at 8:16 pm
Your comment is awaiting moderation.

hi

My best quote is (A friend is someone who gives you total freedom to be yourself)

Regards

BABLO

SwahiliPod101.com
Saturday at 5:00 pm
Your comment is awaiting moderation.

Jambo Salman,


Sorry for your loss. Here are my few suggestions:


Good bye my friend till we meet again - Kwa heri rafiki yangu hadi tutakapo kutana tena

Shine on your way - Ngโ€™ara njiani

Rest with the angels - pumzika na malaika

I miss you but I know you are in a better place - Nakukosa lakini najua u mahali pema zaidi

I loved you but God loved you more - Nilikupenda lakini mungu akakupenda zaidi

You are highly missed by all - Unakoswa na kila mtu

may your soul rest in peace - Roho yako ilazwe mahali pema peponi

You may also ask for translations. Continue enjoying the Swahili learning experience.


Joshua

Team SwahiliPod101.comSalman
Saturday at 6:12 pm
Your comment is awaiting moderation.

I need sad words for my best friend ambaye nimempoteza last year