Start Learning Swahili in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up with Facebook
Vocabulary Lists Top 30 Travel Phrases You Should Know

Top 30 Travel Phrases You Should Know

Misemo 30 yenye sifa zaidi ya safari unayopaswa kujua.
30 Words 1 Comment
Thank you!
Asante.
Thank you!
Do you speak English?
Unaweza ongea kingereza?
Do you speak English?
Can I try this on?
Naweza pima hii?
Can I try this on?
It doesn't fit.
Hii haiendani.
It doesn't fit.
I'd like ten of these.
Ningependa kumi ya hizi.
I'd like ten of these.
Do you have any recommendations?
Je, una mapendekezo yoyote?
Do you have any recommendations?
I have a reservation.
Nina hifadhi.
I have a reservation.
Where is the train station?
Hicho kituo cha treni kiko wapi?
Where is the train station?
Could I move to a different room?
Je, ningeenda kwa chumba tofauti?
Could I move to a different room?
Do you take credit card?
Je, wewe huchukua kadi ya mikopo?
Do you take credit card?
This isn't what I ordered.
Hii si ile niliamuru.
This isn't what I ordered.
Our food hasn't come yet.
Chakula chetu hakijakuja bado.
Our food hasn't come yet.
Could I have the check?
Ningeweza kupata cheki?
Could I have the check?
Excuse me, what's the fare?
Niwie radhi, nauli ni gani?
Excuse me, what's the fare?
Could you take a picture of me please?
Je, unaweza kuchukua picha ya yangu tafadhali?
Could you take a picture of me please?
Do you have any vacancies tonight?
Je, una nafasi yoyote usiku wa leo?
Do you have any vacancies tonight?
Is the Wi-Fi free?
Hio Wi-Fi ni bure?
Is the Wi-Fi free?
Could you give me a discount?
Unaweza kunipunguzia bei?
Could you give me a discount?
Do you have any vegetarian dishes?
Je, una chakula chochote cha wanavejeteriani?
Do you have any vegetarian dishes?
Iโ€™d like to have a non-smoking seat, please.
Ningependa kuwa na kiti chenye hakivutiwi sigara, tafadhali.
Iโ€™d like to have a non-smoking seat, please.
I'm allergic to peanuts.
Mimi nina mzio wa karanga.
I'm allergic to peanuts.
What do you recommend for a souvenir?
Nini unapendekeza kama kumbusho?
What do you recommend for a souvenir?
Could you find me a non-smoking room?
Je, unaweza kunitafutia chumba hakivutiwi sigara?
Could you find me a non-smoking room?
Is there a bus from the airport to the city?
Je, kuna basi kutoka uwanja wa ndege hadi mjini?
Is there a bus from the airport to the city?
I'd like this.
Ningetaka hii.
I'd like this.
Water, please.
Maji, tafadhali.
Water, please.
Is this the right bus for the airport?
Hii ndio basi ya hakika ya uwanja wa ndege?
Is this the right bus for the airport?
How much is this?
Hii ni pesa ngapi?
How much is this?
Could I get a map?
Je, mimi ningeweza pata ramani?
Could I get a map?
Could we have the menu, please?
Je, tungeweza kuwa na orodha, tafadhali?
Could we have the menu, please?
None of our words match your filter
1 Comment
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

Thursday at 12:52 pm
Your comment is awaiting moderation.

Do you study a language before traveling? How do you study?