Start Learning Swahili in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up with Facebook
Vocabulary Lists What Is Your Language Learning Goal for the Month?

What Is Your Language Learning Goal for the Month?

Lengo Lako La Mwezi La Kujifunza Lugha Ni Nini?
10 Words 1 Comment
I'll finish Survival Phrases series on SwahiliPod101.com by listening to two lesson a day.
Nitamaliza misemo ya kujimudu ya Swahilipod101.com kwa kusikiza somo mbili kwa siku.
I'll finish Survival Phrases series on SwahiliPod101.com by listening to two lesson a day.
I'll finish reading one Swahili book by reading 10 pages a day.
Nitamaliza kusoma kitabu cha Kiswahili kwa kusoma ukurasa kumi kila siku.
I'll finish reading one Swahili book by reading 10 pages a day.
I'll pass my Swahili test.
Nitapita mtihani wangu wa Kiswahili.
I'll pass my Swahili test.
I'll fully understand one Swahili movie by watching it every day.
Nitaelewa kwa ukamili sinema moja ya Kiswahili kwa kuutazama kila siku.
I'll fully understand one Swahili movie by watching it every day.
I'll give a 3 minute introductory speech in Swahili to my Kenyan friends.
Nitatoa hotuba ya dibaji yangu kwa dakika tatu kwa marafiki zangu wa Kenya.
I'll give a 3 minute introductory speech in Swahili to my Kenyan friends.
I'll memorize 5 Swahili songs.
Nitakaliri nyimbo tano za Kiswahili.
I'll memorize 5 Swahili songs.
I'll finish memorizing 350 words with Flashcards on SwahiliPod101.com.
Nitamaliza kukaliri maneno 350 kutumia kadi za maneno katika Swahilipod101.com.
I'll finish memorizing 350 words with Flashcards on SwahiliPod101.com.
I'll write 10 postcards in Swahili to my Kenyan friends.
Nitaandika kadi kumi ya posta kwa Kiswahili kwa marafiki zangu Kenya.
I'll write 10 postcards in Swahili to my Kenyan friends.
I'll learn how to talk about past, present and future events.
Nitajifunza jinsi ya kuongea kuhusu yaliyopita, yanayofanyika na yatakayofanyika.
I'll learn how to talk about past, present and future events.
I'll master 150 words by memorizing 5 words a day.
Nitafahamu maneno 150 kwa kukariri maneno 5 kila siku.
I'll master 150 words by memorizing 5 words a day.
None of our words match your filter
1 Comment
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

Friday at 4:09 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! 40% of our listeners chose memorizing 5 Swahili songs. Do you agree with this result? Whatโ€™s YOUR Swahili goal for this month? Let us know in Swahili!