Start Learning Swahili in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Words for the First Day of Spring

Words for the First Day of Spring

Maneno ya siku ya kwanza ya Masika
16 Words 3 Comments
happy
furaha (n)
happy
Anafanana mwenye furaha siku hizi.
She looks happy these days.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
leaf
jani (n)
leaf
bloom
kunawiri (n)
bloom
Mtakawa umenawiri.
The tulips have bloomed.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
tree
mti (n)
tree
mti wa fyulisi na mafyulisi
peach tree with peaches
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
grass
nyasi (n)
grass
Mbweha wanacheza katika nyasi.
The foxes are playing in the grass.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
spring
majira ya kuchipua
spring
maua ya majira ya kuchipuka
spring flowers
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
cloud
wingu (n)
cloud
mawingu nyepesi
fluffy cloud
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
sunny
kuwa kwa njua
sunny
Hali ya anga leo ni jua na mawingu hapa na pale.
Today's weather is sunny with occasional clouds.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
rainy
kunyesha (adj)
rainy
rain
mvua (n)
rain
Mvua unanyesha barabarani.
The rain is falling on the street.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
windy
upepo (adj)
windy
Kuna upepo nje.
It's windy outside.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
sun
jua (n)
sun
Jua la mchana.
midday sun
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
March
Machi (n)
March
Machi ndipo mnapoanza msimu wa chipukizi katika sehemu ya Kaskazini mwa dunia na msimu wa pukutisha katika sehemu ya Kusini
March marks the start of Spring in the northen hemisphere and fall in the southern hemisphere.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
be born
kuzaliwa
be born
Nilizaliwa mwaka wa 1980.
I was born in 1980.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
picnic
mandari (n)
picnic
rain
nyesha (v)
rain
None of our words match your filter
3 Comments
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

Friday at 2:57 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hey Listeners! What word would you add to this list? Be sure to leave a comment below!

Tuesday at 3:52 am
Your comment is awaiting moderation.

JAMBO Amos,

Mvua is a noun which means "rain" while nyesha is a verb meaning "to rain". A sample sentence is: Mvua inanyesha sasa hivi. "The rain is raining right now."


Joshua

Team SwahiliPod101.com

AMOS MONICA
Tuesday at 9:14 pm
Your comment is awaiting moderation.

what is the difference between the two "mvua" and "nyesa" when is it appropriate to use each of these words?