Create Your Free Lifetime Account
Got an account?
Select Your Level
Join Now
sign up with Facebook
Top 10 Sentence Patterns for Beginners

Top 10 Sentence Patterns for Beginners

12 Entries • 19 Comments
Swahili: Mipangilio ya Waanzilishi Kumi Bora
English: Top 10 Sentence Patterns for Beginners
In this lesson, you will learn the Top 10 Swahili Sentence Patterns for Beginners. Even though you may already know some Swahili vocabulary, perhaps you’re finding it difficult to string together coherent sentences. This lesson will break down the key components of 10 basic Swahili sentence patterns, while also giving you an example of each one. Take your Swahili to the next level by formulating clear, well-organized Swahili sentences!

P.S. Be sure to click on the links below to take relevant lessons to learn even more about each sentence pattern!
■ Target Pattern

- Entry: Juma a[A (past tense prefix)] [B (infinitive verb)] kwa nguvu.
- English: Juma [A (past tense prefix)] [B (infinitive verb)] loudly.

■ Example

- Entry: Juma alicheka kwa nguvu.
- English: Juma laughed out loudly.
■ Target Pattern

- Entry: Mimi ni[A (past tense prefix)] [B (infinitive verb)] sana jana.
- English: I [A (past tense prefix)] [B (infinitive verb)] a lot yesterday.

■ Example

- Entry: Mimi nilicheka sana jana.
- English: I laughed a lot yesterday.
■ Target Pattern

- Entry: Watu wa [A (past tense prefix)] [B (infinitive verb)] sana juzi.
- English: People [A (past tense prefix)] [B (infinitive verb)] a lot at his jokes.

■ Example

- Entry: Watu walicheka sana juzi.
- English: People laughed a lot at his jokes.
■ Target Pattern

- Entry: Mimi ni[A (present tense prefix)] [B (infinitive verb)] kula saa hii.
- English: I am [A (present tense prefix)] [B (infinitive verb)] to eat now.

■ Example

- Entry: Mimi ninaenda kula saa hii.
- English: I am going to eat now.
■ Target Pattern

- Entry: Juma a[A (present tense prefix)] [B (infinitive verb)] kupanda ndege.
- English: Juma [A (present tense prefix)] [B (infinitive verb)] to board a plane.

■ Example

- Entry: Juma anaenda kupanda ndege.
- English: Juma is going to board a plane
■ Target Pattern

- Entry: Familia yetu i [A (present tense prefix)] [B (infinitive verb)] maombi leo.
- English: Our family is [A ( present tense prefix)] [B (infinitive verb)] prayers today.

■ Example

- Entry: Familia yetu inaongoza maombi leo.
- English: Our family is leading prayers today.
■ Target Pattern

- Entry: Mimi ni [A (future tense prefix)] [B (infinitive verb)] vitabu viwili mwezi ujao.
- English: I [A (future tense prefix)] [B (infinitive verb)] two book in the coming month.

■ Example

- Entry: Mimi nitasoma vitabu viwili mwezi ujao.
- English: I will read two books in the coming month.
■ Target Pattern

- Entry: Mtoto a[A (future tense prefix)] [B (infinitive verb)] kesho.
- English: The baby [A (future tense prefix)] [B (infinitive verb)] tomorrow.

■ Example

- Entry: Mtoto ataogelea kesho.
- English: The baby will swim tomorrow.
■ Target Pattern

- Entry: Ngombe tano wa [A (future tense prefix)] [B (infinitive verb)] kwa ajili ya hiyo sherehe.
- English: Five cows [A (future tense prefix)] [B (infinitive verb)] for the occassion.

■ Example

- Entry: Ngombe tano watachinjwa kwa ajili ya hiyo sherehe.
- English: Five cows will be slaughtered for the occassion.
■ Target Pattern

- Entry: Yeye A (continuous tense prefix)] [B (infinitive verb)] shule kila siku.
- English: He [A (continuous tense prefix)] [B (infinitive verb)]to school every day.

■ Example

- Entry: Yeye huenda shule kila siku.
- English: He goes to school every day.
19 Comments Sign In to leave a comment. :smile: :disappointed: :flushed: :grin: :unamused: :sunglasses: :angry: :laughing: :sweat_smile: :stuck_out_tongue_winking_eye: :wink: :sob: :innocent: :sleeping: :open_mouth: :smiling_imp: :heart: :thumbsup:
avatar SwahiliPod101.com Tuesday at 10:44 am

Can you make sample sentences using these patterns?

avatar Xenia Tuesday at 4:20 pm

Jambo Joshua
Asante, nafikiri Premium Plus ni nzuri sana, nitafikiri kutumia rasilimali hii baadaye. Kabla ninataka kusoma masomo masingi na kujua msamiati zaidi kwa kuwasiliana bora. Ninasoma maneno na wordpower swahili for iPhone, ni vitendo sana!
Siku njema
Xenia

avatar SwahiliPod101.com Tuesday at 12:34 pm

Jambo Xenia

Ninafurahia kuwa wa msaada kwako. Pia unaweza tumia Premium Plus My Teacher application kufanya mazoezi mengine na kuwasiliana na mimi kama mwalimu wako.

Joshua
Team SwahiliPod101.com

avatar Xenia Saturday at 4:24 pm

Sabalheri Joshua
Asante sana kwa msaada wako! Sasa ninaweza kuunda na kukanusha sentensi in different tenses. Ndio, ninafurahia kujifunza kiswahili na kutumia SwahiliPod101.com.
Kuwa na siku njema
Xenia

avatar SwahiliPod101.com Tuesday at 12:24 pm

Jambo Xenia,

Asante pia. Nimekuelewa sasa. Sentensi zako ziko sahihi kabisa. Hongera. Endelea kutumia Swahili learning resources kuifahamu lugha hii.

Joshua
Team SwahiliPod101.com

avatar Xenia Thursday at 3:45 pm

Hoi Joshua (maana jambo kwa kijerumani mswisi…😄
Asante kwa jibo lako. Nilitaka kusema negate verbs in future or present past tenses.
Hautakula maana you won’t eat? Na hawajasaidia maana they haven’t helped?
Asante kwa uvumilivu na kuwa na siku njema!
Xenia

avatar SwahiliPod101.com Wednesday at 11:54 am

Jambo Xenia

Nafikiri ulitaka kusema, nitajaribu tena na negatives or negating sentences because the examples are not about future and present tenses. If that is the case, then you have understood what we call kukanusha in Swahili “to negate”.

Joshua
Team SwahiliPod101.com

avatar Xenia Tuesday at 3:56 pm

Asante sana Joshua!
Sawa, nitajaribu tena na future na present past tenses
nitaogelea - sitaogelea
utakula - hautakula
atapeana - hatapeana

nimesema - sijasema
umepokea - haujapokea
wamesaidia - hawajasaidia
kama sentensi hizi ziko sahihi ninafikiri nimeelewa mfumo.
Asante mwalimu na siku njema
Xenia

avatar SwahiliPod101.com Monday at 11:19 pm

Tafadhali jaribu tena.
Sentensi hizi ziko sahihi kabisa. No you can’t say “ahuenda”? or “nihuenda” for “mimi huenda”. Asante pia.
Joshua
Team SwahiliPod101.com

avatar SwahiliPod101.com Monday at 10:18 pm

Jambo Xenia,

Congratulations. You are writing good Swahili. Just some minor corrections. Its mpenzi not wapensi. Nina furaha msaada wangu unakusaidia. To motivate is to “kupa motisha”. Nimepokea salamu zako. Pia wewe pokea salamu kutoka Kenya. Continue enjoying your Swahili learning experience.

Joshua
Swahili Team

avatar Xenia Sunday at 7:08 am

Jambo tena Joshua
Ninaweza jaribu tena na past tense?
Niliweza - sikuweza
Uliweza - haukuweza
Aliweza - hakuweza
Tuliweza - hatukuweza
Mliweza - hamukuweza
Waliweza - hawakuweza
Ni sahihi sentensi hizi?

Nina swali jingine: don’t you use the personal prefix with continuous tense? Your example is ” Yeye huenda shule kila siku”. Could you also say “ahuenda”? or “nihuenda” for “mimi huenda”?

Asante na jioni mwema
Xenia